Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
13.03.2024
11.02.2024
Seminář Puncovnictví v praxi 8. 4. 2024
Puncovní úřad pořádá již 13. seminář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost s názvem „Puncovnictví v praxi“.
11.01.2024
Seminář Puncovnictví v praxi 19. 3. 2024 - OSTRAVA
Puncovní úřad pořádá již 12. seminář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost s názvem „Puncovnictví v praxi“.
25.11.2023
Evidence dle puncovního zákona
Vzor evidence dle ust. § 37 puncovního zákona
06.10.2023
24.08.2023
Sběratel 2023
Největší sběratelský veletrh ve střední a východní Evropě
03.08.2023
Semináře Puncovnictví v praxi
Historie pořádaní Seminář nejen pro začínající podnikatele, aneb puncovnictví v praxi.
14.12.2022
17.06.2022
11.03.2022
Seminář puncovnictví v praxi
Po dvou letech konečně opět offline verze - tedy z očí do očí
22.02.2022
Barva šperků
Problematika barvy šperků v závislosti na ryzosti a legujících kovech
18.02.2022
Puncovní zákon a šperky označené GOLD PLATED nebo GOLD FILLED
Článek navazuje na starší text "Klamavé označení"
27.11.2021
23.11.2021
09.11.2021
Puncy
Černé ovce, ČT1, vysíláno 9. 11. 2021
20.10.2021
Šperky
Černé ovce, ČT1, vysíláno 20. 10. 2021
06.09.2021
02.09.2021
Seminář „Puncovnictví v praxi“
Seminář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost s názvem „Puncovnictví v praxi“.
02.09.2021
Kurz zkoušení na kameni
Účastníci se seznámí teoreticky i prakticky se základy zkoušení slitin drahých kovů "na kameni"
10.03.2021
Webinář "Puncovnictví v praxi"
Obsahem webináře bude seznámení se základními povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů v oblasti puncovnictví.
05.02.2021
TV Prima - investiční zlato
Problematiky investičních slitků
17.01.2021
03.01.2021
09.11.2020
Rezervační systém Puncovního úřadu
Puncovní úřad vychází vstříc svým zákazníkům
19.10.2020
Příjem a výdej zboží k puncovní kontrole
Jak probíhá příjem zboží k úřednímu označení - puncování.
04.03.2020
Váhy - platnost jejich ověření
Článek v aktuální verzi nahrazuje článek stejnojmenný ze dne 10. 6. 2012.
28.02.2020
Článek na Fler MAG - Výroba zboží z drahých kovů aneb puncovní zákon v praxi
zdroj: https://www.fler.cz/magazin/vyroba-zbozi-z-drahych-kovu-aneb-puncovni-zakon-v-praxi-2935, autor: admin fler.cz, úvodní foto Lubor Baum
17.12.2018
Základní povinnosti výrobců a obchodníků se šperky - článek v časopisu Klenotník-hodinář
V časopisu Klenotník-hodinář, 05-2017, vyšel článek "Základní povinnosti výrobců a obchodníků se šperky".
28.10.2018
Seznam platný a výběr neplatných puncovních značek na území České republiky.
Na stránkách Puncovního úřadu je zájemcům k dispozici v elektronické podobě zdarma ke stažení tzv. "zelená brožura" s názvem Seznam platných a výběr neplatných puncovních značek na území České republiky.
07.06.2018
Zboží v kombinaci drahý kov + obecný kov - zásadní změna, aktualizováno 28. 1. 2020
Dne 6. 6. 2018 vydala předsedkyně Puncovního úřadu sdělení, které se týká všech, kteří vyrábějí, dovážejí nebo obchodují se zbožím v kombinaci drahý kov + obecný kov.
29.09.2017
Zdroje informací v oblasti puncovnictví - článek v časopisu Klenotník-hodinář
V časopisu Klenotník-hodinář, speciál 2017, vyšel článek "Zdroje informací v oblasti puncovnictví".
05.09.2017
Investiční zlato
Dlouhodobě se Puncovní úřad setkává s dotazy směřujícími k problematice prodeje investičních slitků (investičního zlata) v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z puncovního zákona...
04.09.2017
Prodejní doklad a jeho náležitosti
Náležitosti prodejního dokladu jsem vždy považoval za tak zřejmé, že jsem jim zde nevěnoval samostatný článek. Ukázalo se však, že tomu tak není.
15.12.2015
Článek v časopisu Claudia
V ženském týdeníku Claudia, číslo 2, vyšel 6. ledna 2015 článek "Než je koupíte, ověřte si pravost - Zlaté šperky mají mít punc".
24.08.2015
Šperky z obecných kovů označené jako "925"
Rozmáhá se prodej šperků a komponentů k výrobě šperků (karabiny, očka, zapínání, atd.) vyrobených z obecných kovů, obvykle dovážených ze zahraničí (e-bay, atd.), které jsou označeny vyraženým "925".
15.08.2015
Pokuty a jejich výše
Článek se věnuje tématu spravedlivého správního trestání, tedy výši ukládaných pokut správním orgánem ve správním řízení.
12.02.2014
Internacionální internetové obchodování
Nákup prostřednictvím internetu je stále oblíbenější. Kromě úspory času a dalším výhodám hlavně z důvodu finančí výhodnosti takového nákupu oproti klasickým prodejnám.
12.12.2013
Náramek z obecného kovu prodávaný jako stříbrný
V poslední době se na českém trhu se šperky z drahých kovů objevily takové, které naplňují skutkovou podstatu správního deliktu dle ust. § 40 odst. 1 puncovního zákona "klamavé označení"
13.04.2013
Klamavé označení
Článek navazuje na problematiku řešenou v textu o "Tibetském stříbře".
23.02.2013
Slevové portály – obchodování se šperky z drahých kovů
Slevové portály nabízejí k prodeji slevové poukazy (vouchery) na základě kterých může spotřebitel uskutečnit nákup služeb nebo zboží s výraznou slevou. Obchodní podmínky jednotlivých slevových portálů se často liší.
21.02.2013
Vyobrazení českých puncovních značek v elektronické provozovně.
Přesto, že o vyobrazení českých puncovních značek byly napsány již dva příspěvky (1), (2), stále se setkáváme s nejasnostmi a s dotazy na toto téma, a to zejména v souvislosti s obchodováním prostřednictvím internetu
27.11.2012
Evidence
Řada dotazů a nejasností se váže k problematice vedení evidence v souladu s ust. § 37 puncovního zákona
06.11.2012
28.07.2012
Riziko plynoucí z prodeje zboží z DK, které nepodléhá povinné puncovní kontrole
Zvažujte míru rizika, které jste ochotni na sebe jako dovozce a prodejce vzít při prodeji zejména zboží z dovozu (tzv. "cizí zboží" dle ust. § 4 písm. b) PZ). Nic totiž nebrání tomu, abyste i zboží, které nepodléhá "povinné puncovní kontrole"
20.04.2012
Článek na Fler MAG - Základní povinnosti výrobců a prodejců zboží z drahých kovů
Šéfredaktorka Fler MAG Helena Görnerová se tento týden věnuje na výše uvedených stránkách drahým kovů. Dnes série pokračuje článkem s názvem "Základní povinnosti výrobců a prodejců zboží z drahých kovů", kterým jsem rád uvedl čtenáře do základů.
08.03.2012
Písemné oznámení Puncovnímu úřadu
Stále se vyskytují nejasnosti ohledně oznamování (registrací) činnosti u Puncovního úřadu.
06.03.2012
Kdo oznamuje internetový obchod
Na tomto místě pouze shrnuji, že se registruje, resp. správně "činnost oznamuje" PU ten, kdo uzavírá kupní smlouvu se spotřebitelem, tedy ten, kdo je uveden na prodejním dokladu.
04.03.2012
13.02.2012
Tibetské stříbro
Na našem trhu, zejména internetovém, se vyskytují předměty z tzv. Tibetského stříbra. Dle prohlášení prodejců se jedná údajně o tradiční tibetskou technologii, jejímž výsledkem je slitina stříbra (do 30 %), mědi a cínu, která není světlá...
22.12.2011
13.09.2011
E-shop jako elektronická provozovna podle puncovního zákona
Za provozovnu podle odstavce 1 se považuje provozovna podle zvláštního právního předpisu.6c) Zbožím nebo ostatními výrobky z drahých kovů lze obchodovat též na elektronické adrese v informačním systému (dále jen "elektronická adresa").
07.09.2011
Mám splněnu svou oznamovací povinnost?
Výrobci a obchodníci jsou povinni do 15 dnů od zahájení činnosti Puncovnímu úřadu písemně oznámit...
24.08.2011
Označení a oddělení prodávaných šperků
V tomto článku se pokusím vysvětlit specifika prodeje šperků v "kamenném obchodu", co do označení a oddělení prodávaných šperků.
26.07.2011
Puncovní úřad na Facebooku
S potěšením mohu oznámit, že Puncovní úřad (dále jen "PÚ") spustil - jako jeden z prvních úřadů státní správy - vlastní profil na Facebooku.
22.05.2011
Váhy, vážení a jejich specifika
V každé provozovně, kde dochází k bezprostřednímu styku se zákazníky musí být platně úředně cejchovaná váha. Zároveň každý výrobce a obchodník, který váží, musí používat takovouto platně cechovanou váhu.
17.05.2011
15.04.2011
Porušování puncovního zákona
Puncovní úřad vede registr výrobců a obchodníků, jak stanovuje puncovní zákon. Tento registr je ve své veřejné části přístupný každému, a každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj výpisy či opisy.
10.03.2011
Úřední označování zboží (puncování)
Předně je nutno zopakovat, že zboží je pojem vymezený ust. § 3 odst. 1 písm. a) puncovního zákona. A pouze a jen na "zboží" ve smyslu puncovního zákona se vztahuje dále uvedené.
26.11.2010
Zboží ve smyslu puncovního zákona
Protože z řady diskusí s odbornou veřejností plyne, že není jasný pojem "zboží" (viz definice PZ § 3 odst. 1), je třeba tuto problematiku upřesnit.
16.07.2010
Podrobnosti důležité pro výrobu a prodej
Puncovní úřad zveřejnil na svých stránkách podrobnější informace k některých častějším otázkám. Pro snadnější dostupnost těchto textů zde uvedu přesné odkazy na tyto oficiální texty.
10.04.2010
Základní povinnosti výrobců a obchodníků se šperky
Článek má zpřístupnit a uvést do souvislostí praktické důsledky některých ustanovení puncovního zákona a přiblížit jeho aplikační praxi.