Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Seminář Puncovnictví v praxi 19. 3. 2024 - OSTRAVA
Puncovní úřad pořádá již 12. seminář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost s názvem „Puncovnictví v praxi“.

 

Seminář povede Mgr. Roman Kopečný, který 25 let vykonával funkci puncovního inspektora, je soudním znalcem se specializací „Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek“ a v současnosti působí jako ředitel Odboru puncovní kontroly.


Obsahem semináře bude seznámení se základními povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů

v oblasti puncovnictví. Dostatek času bude věnován rovněž individuálním dotazům účastníků.

 

 Termín konání: 19. března 2024 od 10.00 hodin. Předpokládaná délka trvání: 3-5 hodin (dle položených                                                                                                                 otázek)

 Místo konání: Puncovní úřad, Zahradní 1, Ostrava

 Cena: 500 Kč


Účastnický poplatek je nutné hradit až na místě v den konání semináře. Zájemce o účast se obrátí na vedoucí pracoviště v Ostravě Ing. Mazurkovou e-mailem na adresu [email protected] a vyčká potvrzení své účasti! Kapacita je omezená!

 

Těšíme se na vaši účast a dotazy, které můžete zasílat již před konáním semináře na e-mailovou adresu: [email protected]. Otázky budou zodpovězeny na semináři.