Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Seminář Puncovnictví v praxi 13. 11. 2023
Puncovní úřad pořádá již 11. seminář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost s názvem „Puncovnictví v praxi.

 

Seminář povede Mgr. Roman Kopečný, který dlouhá léta vykonával funkci puncovního inspektora, je soudním znalcem se specializací „Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek“ a v současnosti působí jako ředitel Odboru puncovní kontroly.


Obsahem semináře bude seznámení se základními povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů

v oblasti puncovnictví. Dostatek času bude věnován rovněž individuálním dotazům účastníků.

 

 Termín konání: 13. listopadu 2023 od 9.00 hodin. Předpokládaná délka trvání: 3-5 hodin (dle                                                                                                                     položených otázek)

 Místo konání: Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1

 Cena: 500 Kč


Účastnický poplatek je možno hradit až po vyplnění registračního formuláře, a to pouze převodem na účet č. 19-2728011/0710 do 8. 11. 2023 (platbu provádějte z účtu, který jste uvedli v registračním formuláři).


Jako variabilní symbol uvádějte „333“, jako zprávu pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.


Potvrzení o úhradě účastnického poplatku (daňový doklad) obdrží účastník na semináři.

V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

 

Přihlašování a platba na účet zde.


Těšíme se na vaši účast a dotazy, které můžete zasílat již před konáním semináře na e-mailovou adresu: [email protected]. Otázky budou zodpovězeny na semináři.