Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Příjem a výdej zboží k puncovní kontrole

Puncovní úřad má své pobočky v Praze, Jablonci na Nisou, Brně a Ostravě a expozitury v Plzni, Táboře, Turnově, Červeném Kostelci a Hradci Králové. Každé pracoviště je svým rozsahem poskytovaných služeb specifické, avšak hlavní činnost – výkon puncovní kontroly – mají společnou.

Puncovní kontrola – zjednodušeně řečeno – je činnost, při které se kontroluje, zda zboží (šperky z drahých kovů) má zákonnou ryzost a předepsaný stav. Pokud je vše v pořádku, výsledkem pak je úřední označení – opuncování zboží.

Je třeba upozornit, že k puncovní kontrole se předkládá dle ust. § 10  PZ zboží kompletní. Např. náušnicové vršky jsou "polotovary", nikoli zboží kompletní, resp. se o zboží nejedná vůbec, ale jde pouze o výrobek z drahého kovou (klenotnická slitina - ust. § 3 odst. 1 písm. b PZ), proto se samostatně nepředkládají k puncovní kontrole. Takový polotovar se prodává obvykle označený ryzostním číslem (nepovinně), každopádně však bez výrobní či odpovědnostní značky (těmi se smí označovat výlučně zboží).

 K puncovní kontrole může předložit zboží jakákoli fyzická osob, fyzická osoba podnikající a právnická osoba (zákazník). Prakticky takové předložení probíhá tak, že zákazník v úředních hodinách navštíví pracoviště Puncovního úřadu a v čekárně vyčká, až na něj přijde řada. U příjmového okénka – odděleno sklem – prostřednictvím posuvného kovového šuplíku předá své šperky přijímající pracovnici. Zároveň předá i vyplněný objednávkový formulář, který si lze vyzvednout na každém pracovišti Puncovního úřadu nebo v elektronické podobě stáhnout zde. Přijímající pracovnice zkontroluje hmotnost a další náležitosti předkládaného zboží a vydá zákazníkovi potvrzení (příjmovou boletu). Zároveň se zákazníkem domluví, kdy bude úředně označené zboží připraveno k výdeji, a to zejména v souvislosti s aktuálním vytížením daného pracoviště a množstvím zákazníkem předkládaného zboží. Obvykle se jedná o hodiny či dny – žádnou konkrétní lhůtu však puncovní zákon nestanovuje.

Při výdeji se opět zákazník dostaví na příslušné pracoviště. Pracovnice Puncovního úřadu před ním zkontroluje váhu a počet kusů  zboží a po zaplacení puncovních poplatků mu zboží vydá. V některých případech místo platby hotově či kartou probíhá až následně fakturace příslušné částky (právnické osoby).

Je zásadní rozdíl při příjmu a výdeji zboží zejména u větších položek (stovky až tisíce kusů při jednom předložení). Pro takové případy je vhodné, aby se zákazník předem telefonicky domluvil s pracovníky příslušného pracoviště, kdy – s ohledem na své možnosti, vytíženost příslušného pracoviště a další zákazníky – je optimální zboží k puncovní kontrole předložit. Způsob a čas výdeje takového zboží je při příjmu upřesněn. Uvedené platí např. pro zboží cizí (dovoz ze zahraničí), větší množství starožitného zboží a některou – zejména sériovou – výrobu tuzemskou.

Příjem a výdej zboží od občanů (fyzických nepodnikajících osob) je – s ohledem na předkládání jednotlivých kusů zboží – výrazně jednodušší. Tomu odpovídá i doba potřebná pro provedení puncovní kontroly. Takové zboží si občan může vyzvednout – s ohledem na aktuální situaci na daném pracovišti – někdy již po velmi krátké době.


Mgr. Roman Kopečný