Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Vyobrazení českých puncovních značek - kvalitní předloha

Aktualizoval jsem článek "Vyobrazení českých puncovních značek", resp. vyobrazení ke stažení je nyní zcela shodné s tím, které lze zakoupit na pracovištích Puncovního úřadu. Protože jediný bezztrátový formát, který "blog" umožňuje vkládat, je PNG, zvolil jsem jej i k uložení tohoto vyobrazení. Formám JPG je pro tyto účely totiž naprosto nevhodný ztrátový formát (vhodný např. pro fotografie). Zájemce o vyobrazení v původním formátu (PDF) odkazuji sem.


Zároveň je třeba upozornit, že povinnost "na prodejním místě mít umístěno na přístupném a trvale viditelném místě vyobrazení českých puncovních značek" se vztahuje také na ty, kteří obchodují na elektronické adrese - tedy na ty, kteří provozují např. e-shop. A právě pro tyto účely (kromě možného tisku) je vhodné si uvedené vyobrazení stáhnout.


Mgr. Roman Kopečný