Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Porušování puncovního zákona

Jste zákazník (spotřebitel), který se setkal u prodejce nebo výrobce šperků s hrubým porušením povinností v oblasti puncovnictví (nepuncované zboží, paragon bez patřičných údajů, klamavé označení, atd...)?

Jste výrobce nebo prodejce a vadí vám, že konkurence využívá toho, že se zatím nepřišlo na její nekalé praktiky v oblasti puncovnictví? V poslední době se např. rozmáhá prodej (zejména internetový) zlatého zboží ryzosti 333/1000. Takové zboží se v ČR nesmí vyrábět a pro obchodování v ČR dovážet!

Puncovní úřad vede registr výrobců a obchodníků, jak stanovuje puncovní zákon. Tento registr je ve své veřejné části přístupný každému, a každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj výpisy či opisy. Zde si zájemce může ověřit např. to, zda prodejce nebo výrobce splnil svoji základní povinnost, tzn. zda svou činnost Puncovnímu úřadu oznámil.

Ve výše uvedených případech se můžete obrátit na inspekci Puncovního úřadu, která se bude v souladu s puncovním zákonem věcí zabývat.

K témuž můžete využít odkazu v tomto blogu.


Mgr. Roman Kopečný