Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Webinář "Puncovnictví v praxi"

Webinář „Puncovnictví v praxi

Puncovní úřad pořádá, touto formou prvně, webinář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost s názvem „Puncovnictví v praxi“. Ten navazuje na populární semináře, které Puncovní úřad pořádal v letech minulých. Forma pak vychází vstříc dalším zájemcům o problematiku puncovnictví a přitom zohledňuje epidemiologickou situace v naší zemi. Webinář se bude konat zdarma, je zamýšlen jako vstřícný krok a pomoc Puncovního úřadu všem, kteří nemohli z důvodu opatření souvisejících s koronavirem podnikat.

Webinář povede Mgr. Roman Kopečný, který dlouhá léta vykonával funkci puncovního inspektora, je soudním znalcem se specializací „Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek“ a v současnosti působí jako ředitel odboru puncovní kontroly.

Obsahem webináře bude seznámení se základními povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů v oblasti puncovnictví. Dostatek času bude věnován rovněž individuálním dotazům účastníků.

• Termín konání: 19. května 2021 od 9.00 hodin. Předpokládaná délka trvání: 3 hodiny.


• Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře zde.

Těšíme se na vaši účast a zvídavé dotazy.


Mgr. Roman Kopečný