Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Náramek z obecného kovu prodávaný jako stříbrný

V poslední době se na českém trhu se šperky z drahých kovů objevily takové, které naplňují skutkovou podstatu správního deliktu dle ust. § 40 odst. 1 puncovního zákona "klamavé označení". Jedná se o různé výrobky z obecných kovů, povrchově postříbřené, které prodejce vydává za zboží stříbrné, ryzosti 925/1000. Jeden příklad za všechny.


Odbor puncovní inspekce Puncovního úřadu zachytil při kontrolním nákupu na slevovém portálu náramek, na jehož jednotlivých článcích tzv. "dodatečná puncovní kontrola" napočítala celkem 39 kusů ryzostních čísel "925". Přitom složení tohoto náramku je velmi různorodé. Jednotlivé články jsou vyrobeny z mědi, mosazi a dokonce i z olova. Vše je pak slabě postříbřené. Protože označení "925" se používá k označování šperků vyrobených z dnes nejběžnější stříbrné slitiny ryzosti 925/1000, jedná se jednoznačně o porušení zákazu ust. § 40 odst. 1 puncovního zákona:

"Obchodníci, kteří prodávají i předměty ze zlata, stříbra nebo platiny, jež nedosahují ryzosti podle § 3 odst. 2 nebo jsou zcela z obecného kovu nebo nekovového materiálu, byť drahým kovem povrchově upraveného, nesmí při jejich prodeji používat údaje, které by mohly uvádět v omyl, že jde o zboží podle § 3, zejména označovat tyto předměty slovy zlato, stříbro nebo platina, včetně výrazů odvozených nebo překladů do cizího jazyka (dále jen "klamavé označení")".

Prodejce tohoto náramku navíc při prodeji ještě deklaroval, že se jedná o zboží stříbrné, ryzosti 925/1000. "Výhodnost" tohoto nákupu pak zvýrazňovala sleva slevového portálu - z původních 1.599 Kč na "pouhých" 499 Kč. No nekupte to!


Náramek z obecného kovu, postříbřeno

Klamavé označení ryzostním číslem "925"Zapínání - viditelné "jádro" z obecného kovuZapínání - viditelné "jádro" z obecného kovu