Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Puncovní zákon a šperky označené GOLD PLATED nebo GOLD FILLED

Výrobky označené GOLD PLATED nebo GOLD FILLED, resp. GF, jsou zlatem pokovené předměty obvykle z obecného kovu, někdy také ze stříbra.

Podle základního materiálu tedy buď

- v případě obecného kovu nejsou zbožím ve smyslu puncovního zákona a zůstávají mimo zájem Puncovního úřadu (s výjimkou klamavého označení), nebo

- v případě stříbra jsou zbožím a puncovní zákon se u nich uplatňuje se všemi z toho plynoucími důsledky.

Za klamavé označení považuje PÚ všechna označení, kde může u zákazníka vzniknout dojem, že jde o zboží ze zlaté slitiny, např. označení 14K GF, které naznačuje, že se jedná o zboží čtrnáctikarátové ryzosti, tedy 585 tisícin zlata. Lze připustit pouze všeobecně používané označení "pozlacené", "pozlacená bižuterie", "pozlacený přívěsek" a podobně. Za předpokladu správného zřetelného označení a viditelného oddělení takových výrobků od zlatého zboží při prodeji je lze prodávat volně.

GOLD PLATED - význam je v užším slova smyslu galvanicky pozlacený, v širším slova smyslu obecně pozlacený. Jedná se obvykle o velmi tenké zlaté vrstvy, od jedné desetiny až do cca deseti mikrometrů. Pozlacením se předmět z obecného kovu nestává zbožím ve smyslu puncovního zákona.

GOLD FILLED (GF) - jedná se o pokovení tzv. plátováním. Mechanickým působením a vyšší teplotou se spojuje obecný kov s tenkým plíškem zlata. Je to velmi pevné spojení a tloušťka zlaté vrstvy bývá o jeden až dva řády větší než u pokovení podle bodu a). Přesto se z pohledu PÚ stále jedná o pokovený výrobek, tedy nikoli o zboží ve smyslu puncovního zákona. Tyto výrobky jsou v současné době často označované jako "plněné zlato", což je samo o sobě zavádějící.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky:

- upozorňujeme na § 15, odst. 4): Pokovení zboží smí být provedeno pouze v takové míře, aby bylo možno nedestruktivní zkouškou určit obsah drahého kovu v základní slitině. Není dovoleno pokovení zboží z drahého kovu povlakem z obecného kovu, a to ani formou mezivrstvy.

- kromě galvanického jsou známy i další způsoby pozlacení, např. chemické, napařováním ve vakuu, v ohni (amalgámové) nebo přikládáním tenkých fólií. Některé z nich se často používají k pozlacování nekovových materiálů.

- podobně se dají předměty nebo části předmětů pokovovat i jinými drahými kovy (stříbření, rhodiování atd.).

- starší výraz pro GF je DOUBLÉ (výslovnost dublé).

- k plátování obecných kovů (hlavně mosazi) se používají slitiny zlata různých ryzostí (např. 10, 14 či 18 karátů, tedy 417, 585 nebo 750 tisícin).

- GF v různých zemích reprezentuje různé parametry. Nejběžnější je systém USA: kvalitu šperků gold filled definuje Federal Trade Commission. Při vrstvě zlata o ryzosti 10 karátů lze tam předměty označit značkou GF tehdy, rovná-li se hmotnost zlata nejméně 1/10 hmotnosti celého předmětu. Při ryzosti zlaté slitiny 12 karátů nebo vyšší lze tam předmět označit značkou GF tehdy, rovná-li se hmotnost zlata nejméně 1/20 hmotnosti celého předmětu. Nejčastější označení předmětů gold filled je "1/20 12 kt GF" a "1/20 14 kt GF". Časté je také "1/10 10 kt".

V Číně definuje pojem gold filled "General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of China (AQSIQ)". Označení se tam používá i pro vrstvy zlata v tloušťce pouhých 5 – 10 mikrometrů.

- mikrometr (dříve též mikron) má zkratku μm. V případě, že zvolené písmo nemá vhodný font, používá se i um).

- V případě významně vyšších hodnot, než jsou v tomto textu reprezentovány příkladem z definice GF v USA, se jedná o kombinaci drahý kov/obecný kov se všemi důsledky - viz článek Zboží v kombinaci drahý kov + obecný kov - zásadní změna, aktualizováno 28. 1. 2020

---------------

Starší text - pouze s minimálními úpravami - jehož spoluautorem byl můj dlouholetý kolega Ing. M. Pilecký