Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Evidence

Řada dotazů a nejasností se váže k problematice vedení evidence v souladu s ust. § 37 puncovního zákona:

(1) Výrobci a obchodníci jsou povinni vést evidenci o hmotnosti a ryzosti užívaných a skladovaných drahých kovů.

(2) Výrobci jsou povinni vést hmotnostní evidenci o vyrobeném zboží a provedených opravách a obchodníci evidenci o příjmu, nákupu a prodeji zboží.

(3) Při určování hmotnosti drahých kovů nebo zboží jsou výrobci a obchodníci povinni používat stanovená měřidla.7) Stanovenými měřidly musí být výrobci a obchodníci vybaveni v každé provozovně, kde dochází k bezprostřednímu styku se zákazníky. Tato povinnost se nevztahuje na obchodníky, kteří obchodují výlučně se stříbrným zbožím, u něhož hmotnost jednoho kusu nepřevyšuje 10 gramů. Určování hmotnosti stříbra a stříbrného zboží postačí provádět s přesností na celé gramy, u ostatních drahých kovů a zlatého a platinového zboží na 0,05 gramu.

Co z uvedeného textu plyne pro praxi? Předně je třeba rozlišit, zda se jedná o výrobce či "pouhého" obchodníka.

Obchodník je povinen vést evidenci "o příjmu, nákupu a prodeji zboží", pokud by skladoval drahé kovy, pak je povinen takovou evidenci vést "o hmotnosti a ryzosti" těchto kovů. Z uvedeného tedy vyplývá, že evidenci o zboží obchodník může vést libovolnou - obvykle pak finanční - tedy evidenci v "Kč". Pouze evidenci drahých kovů je třeba vést hmotnostní a ryzostí - tedy v "g" s rozlišením jednotlivých ryzostí v "1/1000".

Výrobce je povinen vést evidenci "o hmotnosti a ryzosti užívaných a skladovaných drahých kovů" a "hmotnostní evidenci o vyrobeném zboží a provedených opravách". Tedy výrobce veškerou evidenci musí vést hmotnostní v "g", a protože je prakticky každý výrobce i obchodník, je třeba rozlišovat v evidenci i jednotlivé ryzosti v "1/1000".

Následující odst. 3 rozebíraného ust. § 37 pak určuje s jakou přesností a na jakých vahách je nutné určovat hmotnost, a to nejen za účelem vedení evidencí. Tato důležitá problematika je pak vysvětlena zde, zde a zde.

V sekci "ke stažení" je k dispozici vzor, jak tato evidence povinně kdysi vypadala, osvědčila se, a je možné a vhodné ji využít jako inspiraci i pro současné vedení evidence.

Závěrem upozorňuji, že problematika vedení evidence je zde pojednána výhradně ze zorného úhlu puncovního zákona a pracovníků inspekce Puncovního úřadu. Požadavky jiných kontrolních orgánů - dle jiných právních předpisů - je třeba konzultovat na příslušných úřadech.


Mgr. Roman Kopečný