Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Vyobrazení českých puncovních značek v elektronické provozovně.

Přesto, že o vyobrazení českých puncovních značek byly napsány již dva příspěvky (1), (2), stále se setkáváme s nejasnostmi a s dotazy na toto téma, a to zejména v souvislosti s obchodováním prostřednictvím internetu.

Jak bylo uvedeno zde, dle ust. § 39 odst. 3 PZ platí:

Na prodejním místě musí být umístěno na přístupném a trvale viditelném místě vyobrazení českých puncovních značek.

Prováděcí vyhláška č. 363/2003 Sb. ve své příloze toto vyobrazení definuje.

Vyobrazení českých puncovních značek lze zakoupit ve formě karty s vytištěným vyobrazením těchto značek v pobočkách a expoziturách Puncovního úřadu nebo lze toto vyobrazení "stáhnout" ve formátu jpg nebo ve formátu pdf.

A teď k problémům, které vznikají s tímto vyobrazením v souvislosti s obchodováním na elektronické adrese (tzv. elektronická provozovna) dle ust. § 35 odst. 3 PZ.

Je třeba vycházet z dikce PZ a zajistit, aby toto vyobrazení bylo na "prodejním místě", a to na "místě přístupném a trvale viditelném".


Mgr. Roman Kopečný

U elektronické provozovny je prodejním místem elektronická adresa na které dochází k obchodování, např. www.obchod.cz. Jedná se tedy o základní webovou adresu takové elektronické provozovny.

V praxi pak lze doporučit, aby vyobrazení českých puncovních značek bylo umístěno na podstránce "obchodní podmínky", případně na obdobné podstránce elektronické provozovny. V úvahu také připadá umístění tohoto vyobrazení přímo na stránce u nabízených výrobků z drahých kovů (šperků).

Dále je třeba zajistit, aby toto umístění bylo přístupné a trvale viditelné, což u elektronické provozovny splňuje webová stránka, která je trvale přístupná, s hypertextovým odkazem umístěným v takové části stránky, který se bude zobrazovat na každé podstránce (např. spodní lišta stránky, obdobně jako "obchodní podmínky", "kontakty", apod.). Zde se tedy umístí nápis "puncovní značky" a vlastní vyobrazení - tedy obrázek v obvyklém formátu, velikosti a rozlišení - bude pak k dispozici po rozkliknutí např. ve vlastních obchodních podmínkách. Z uvedeného také plyne, že se musí jednat o "vyobrazení", tedy obrázek, nikoli tedy např. o hypertextový odkaz na vyobrazení umístěné na jiné webové stránce (např. na stránce Puncovního úřadu), "blikajíci banner", atd., atd. - lidová tvořivost v této věci je téměř nevyčerpatelná. Cílem je, aby se zákazník mohl s vyobrazením českých puncovních značek snadno seznámit bez dalších úkonů.

Na tomto místě je třeba ještě upozornit, že vyobrazení českých puncovních značek - jak bylo uvedeno výše - je definováno v příloze prováděcí vyhlášky č. 363/2003 Sb. To znamená, že nelze redukovat počet vyobrazených puncovních značek např. pouze na značky platné pro zboží stříbrné - s odkazem, že v elektronické provozovně dochází k prodeji pouze zboží stříbrného - atd. Toto vyobrazení tedy musí obsahovat minimálně to, co je v příloze vyhlášky č. 363/2003 Sb. uvedeno. Proto Puncovní úřad vychází prodejcům již léta vstříc a nabízí vkusně řešené vyobrazení těchto značek (v papírové i elektronické formě), které požadavkům této právní normy plně vyhovuje.


Mgr. Roman Kopečný