Mgr. Roman Kopečný

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám třetím rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).


+
Výrobci a obchodníci
Seminář je zrušen z důvodu opatření vlády!!!

Seminář „Puncovnictví v praxi

Puncovní úřad pořádá, již po několikáté, seminář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost s názvem „Puncovnictví v praxi“.

Seminář povede Mgr. Roman Kopečný, který dlouhá léta vykonával funkci puncovního inspektora, je soudním znalcem se specializací „Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek“ a v současnosti působí jako ředitel odboru puncovní kontroly.

Obsahem semináře bude seznámení se základními povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů v oblasti puncovnictví. Dostatek času bude věnován rovněž individuálním dotazům účastníků.

• Termín konání: 4. listopadu 2020 od 9.00 hodin. Předpokládaná délka trvání: 3 hodiny.

• Místo konání: Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1.

• Cena za účast: 500,- Kč.

• Účastnický poplatek je možno hradit pouze převodem na účet č. 19-2728011/0710 do 28. 10. 2020. (platbu provádějte z účtu, který jste uvedli v registračním formuláři).

• Variabilní symbol: jako variabilní symbol uvádějte „333“, jako zprávu pro příjemce uveďte „Seminář“ a jméno a příjmení účastníka

• Potvrzení o úhradě účastnického poplatku obdrží účastník na semináři (v případě neúčasti se zaplacený účastnický poplatek nevrací).

• Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře, který naleznete ZDE.

Těšíme se na vaši účast a zvídavé dotazy.


Mgr. Roman Kopečný