Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Spotřebitelé
Varování – pozlacené stříbrné řetízky se zlatým zakončením na obou stranách

Puncovní úřad zdokumentoval řetízky, které byly vydávány za zlaté, aniž by vzbudily podezření kupujících. Obchodníci, kteří takové řetízky odkoupili – aniž by zboží bylo úředně označené – či vzali do zástavy, byli oklamáni, přesto, že se nejedná o úplné laiky v oboru.

Řetízky jsou různých vzorů, délek a hmotností. Vyrobeny jsou ze stříbrné slitiny, silně pozlacené, na obou koncích opatřené zapínáním ze zlaté slitiny ryzosti Au 585/1000, zpravidla na řadě míst označené ryzostním číslem 585. Pozlacení Ag slitiny je poměrně silné a zjištění ryzosti základního materiálu již vyžaduje značnou praxi.

Využít zjištění měrné hmotnosti (hustoty), která je u běžné klenotnické slitiny stříbra 10–10,5 g/cm3 a u 14karátového zlata cca 13,5 g/cm3 – výpočtem z vážení předmětu na vzduchu a ve vodě – je u takto členitého předmětu velmi obtížné, protože bublinky vzduchu zachycené na předmětu zvenku výsledek ovlivní.  

Z hlediska puncovního zákona se jedná o povolenou kombinaci Ag + Au. Zkombinování pozlacené stříbrné části – řetízkoviny – a stejně barevného zakončení ze zlata však úmyslu oklamat zákazníka nasvědčuje. Zde sehrává nezastupitelnou úlohu Puncovní úřad, který takovou kombinaci specifickým způsobem úředně označuje v souladu s ust. § 11 odst. 2 vyhl. č. 363/2003 Sb. – v takovýchto případech se puncovní značky umístí částečně přes sebe, a to napřed značka kovu, kterého je méně. Zde tedy konkrétně nejprve značka na Au 585/1000 – labuť, přes kterou se částečně umístí výrazně značka na Ag příslušné ryzosti (zajíc, kamzík apod.). Takovéto úřední označení již jasně vypovídá o skutečném složení zboží.

Protože se vyskytly různé vzory takových řetízků, uvádíme fotografie zde.